Alfons Van Raemdonck

Alfons Van Raemdonck

Haasdonk, 1 oktober 1937 — Sint-Niklaas, 28 april 2024

weduwnaar van mevrouw Irène Cathoir

We nemen afscheid van Alfons op vrijdag 3 mei 2024 om 11.00 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Keizerstraat te Haasdonk.