Andreas -André- Maes

Andreas -André- Maes

Haasdonk, 21 augustus 1933 — Haasdonk, 22 juli 2022

weduwnaar van mevrouw Maria Van Mele

We nemen afscheid van André op vrijdag 29 juli 2022 om 11.15 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Pastoor Verwilghenplein te Haasdonk.