Bernard De Maeyer

Bernard De Maeyer

Haasdonk, 11 juni 1932 — Sint-Niklaas, 6 november 2022

weduwnaar van mevrouw Lisette D’Olislager
levensgezel van mevrouw Hélène Mujinga

We nemen afscheid van Bernard op zaterdag 12 november 2022 om 9.30 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Pastoor Verwilghenplein te Haasdonk.

U kan Bernard een laatste groet brengen in het rouwcentrum Van Raemdonck,
Bergstraat 23/1 te Haasdonk, op donderdagavond
in het bijzijn van de familie tussen 19.00 en 19.30 uur.