Cecilia De Ridder

Cecilia De Ridder

Haasdonk, 7 april 1934 — Haasdonk, 26 december 2022

weduwe van de heer Romain Van Leuvenhage

We nemen afscheid van Cecilia op woensdag 4 januari 2023 om 11.00 uur
in de parochiekerk O.L.Vrouw van Bijstand, Pastoor Steenssensstraat te Beveren.

U kan Cecilia een laatste groet brengen in het rouwcentrum Van Raemdonck,
Albert Panisstraat 79 te Beveren, dinsdagavond in het bijzijn van de familie
tussen 19.00 en 19.30 uur.