Gabriella De Rycke

Gabriella De Rycke

Haasdonk, 13 augustus 1921 — Haasdonk, 15 juni 2022

weduwe van de heer John -Jozef- De Ridder

We nemen afscheid van Gabriella op vrijdag 24 juni 2022 om 11.15 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Pastoor Verwilghenplein te Haasdonk.