Georges Moedbeck

Georges Moedbeck

Ekeren, 9 april 1935 — Beveren, 11 november 2022

weduwnaar van mevrouw Magda Janssens

We hebben in intieme kring afscheid genomen van Georges.