Jeanne Busschaert

Jeanne Busschaert

Haasdonk, 26 december 1925 — Haasdonk, 20 oktober 2022

weduwe van de heer Lucien Coppens

We nemen afscheid van Jeanne op woensdag 26 oktober 2022 om 11.00 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Pastoor Verwilghenplein te Haasdonk.