Josette Van Moere

Josette Van Moere

Beveren, 17 januari 1930 — Beveren, 23 januari 2024

weduwe van de heer Michel Buyl

We nemen afscheid van Josette op zaterdag 3 februari 2024 om 11.00 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Keizerstraat te Haasdonk.