Madeleine Bryssinck

Madeleine Bryssinck

Haasdonk, 18 september 1930 — Haasdonk, 22 december 2022

echtgenote van de heer Jef Van Leugenhaege

We nemen afscheid van Madeleine op donderdag 29 december 2022 om 9.30 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Pastoor Verwilghenplein te Haasdonk.

U kan Madeleine een laatste groet brengen in het rouwcentrum Van Raemdonck,
Bergstraat 23/1 te Haasdonk, op woensdagavond 28 december 2022
in het bijzijn van de familie tussen 20.00 en 20.45 uur.