Magdalena Vyt

Magdalena Vyt

Kruibeke, 30 september 1931 — Kruibeke, 7 oktober 2021

weduwe van de heer Theofiel De Roeck
levenspartner van wijlen de heer René De Cleen

We nemen in beperkte kring afscheid van Magdalena.

U kan Magdalena een laatste groet brengen aan de urne in het rouwcentrum Van Raemdonck,
Albert Panisstraat 79 te Beveren, woensdagavond 13 oktober 2021 in het bijzijn van de familie
tussen 19.00 en 19.45 uur.