Margriet Van Biesen

Margriet Van Biesen

Haasdonk, 3 mei 1931 — Haasdonk, 22 december 2022

weduwe van de heer Willy Weyn

We nemen afscheid van Margriet op donderdag 29 december 2022 om 11.00 uur
in de parochiekerk Sint-Jacobus de Meerdere, Pastoor Verwilghenplein te Haasdonk.

U kan Margriet een laatste groet brengen in het rouwcentrum Van Raemdonck,
Bergstraat 23/1 te Haasdonk, op dinsdagavond 27 december 2022
in het bijzijn van de familie tussen 19.00 en 19.30 uur.