Maria Van Goethem

Maria Van Goethem

Beveren, 28 april 1934 — Burcht, 7 juni 2024

echtgenote van de heer Marcel Van Geem

We nemen in intieme kring afscheid van Maria.