Remy Van Vaerenbergh

Remy Van Vaerenbergh

Haasdonk, 1 oktober 1927 — Haasdonk, 7 november 2021

echtgenoot van Lilia(ne) Spiessens

We hebben in intieme kring afscheid genomen van Remy.

Geen bloemen, geen kransen.