Rosa Tierenteyn

Rosa Tierenteyn

Assebroek, 4 april 1940 — Beveren, 11 augustus 2021

weduwe van de heer Gaston De Ridder

We nemen afscheid van Rosa op woensdag 18 augustus 2021 om 13.00 uur
in de parochiekerk Sint-Martinus, Grote Markt te Beveren.