Theo Bauwens

Theo Bauwens

Beveren, 10 mei 1937 — De Klinge, 7 mei 2024

weduwnaar van mevrouw Magda Van der Meirsch
partner van mevrouw Maria Van Schausselen

Wij nemen afscheid van Theo op dinsdag 14 mei 2024 om 11.00 uur
in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart, Klingedorp te De Klinge.