Wij werken aan een nieuwe website.

Wij delen u graag al mee dat onze website er binnenkort anders zal uitzien. De gekende functionaliteiten blijven uiteraard bestaan. Tegelijk wordt hij duidelijker, gebruiksvriendelijker en volledig mee met z'n tijd.

Wij hopen alvast dat u er even tevreden mee zal zijn als wij.

Uitvaartzorg Van Raemdonck ondersteunt u bij tal van beslissingen die moeten genomen worden bij een overlijden. Samen met de nabestaanden overlopen we de opties van kerkelijke uitvaart tot gebedsdienst, van een burgerlijke dienst tot een uitvaart geheel in eigen stijl. Alle wensen, van drukwerk tot rituelen die kunnen worden gesteld, nemen we in beschouwing en geven zo iedere uitvaart een uniek en persoonlijk karakter. Ook bij de administratieve formaliteiten zoals de aangifte van overlijden en de deblokkering van de bankrekeningen staan we onze families bij. Ons streven is het perfect kader bieden waarbinnen u zo goed mogelijk ondersteund wordt in uw rouwverwerking.


Met onze aula in Beveren bieden wij een ruimte aan waar de families, intiem of delend met andere aanwezigen, afscheid kunnen nemen van hun dierbare, ongeacht de levensovertuiging. In samenspraak met de familie kan de aula gebruikt worden voor het projecteren van foto’s en powerpoint voorstellingen. Deze ruimte is geschikt om muzikanten te verwelkomen voor live muziek zowel klassiek alsook modern. Meer nog kan de plechtigheid worden opgenomen zodat deze live of op een later tijdstip kan worden herbeleefd, bvb in het geval er bepaalde naasten niet aanwezig zouden kunnen zijn.